HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

BỘ CẤP PHÔI DẠNG PHỄU RUNG

Mô tả:

Phễu rung là trung tâm của hệ thống cấp phôi, định hướng chi tiết dựa vào các cơ chế chính xác. Các cơ chế chính xác được thiết kế dựa vào từng loại chi tiết cụ thể với các ứng dụng bằng cách sử dụng tiêu chuẩn. hệ thống này được sử dụng nhiều trong sản xuất dược phẩm, thực phẩm…với những sản phẩm nhỏ đạt tốc độ lên đến 1.000 pcs/phút.

ứng dụng :

Dung cho hầu hết các chi tiết, chi tiết nhỏ, yêu cầu tốc độ cấp phôi cao, môi trường ko có dầu mỡ.

Các bộ phận tạo nên hệ thống phễu rung:

- Phễu dự trữ
- Phễu rung
- Đế rung
- Bộ điều khiển
- Thanh dẫn
- Hệ thống băng tải
- Cảm biến, camera kiểm soát số lượng, tốc độ…
- Hệ thống giảm thanh.


 

​Tôi muốn biết thêm thông tin về "BỘ CẤP PHÔI DẠNG PHỄU RUNG":   click tại đây